5 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

«Поющие сердца»: интернет-конкурс прошел среди пожилых людей Аскизского района

Асхыс аймаандагы «Сакура» кiн, улуг частыгларга ибде одырарга килiсчетсе дее, оларнын аразында чайаачы марыглар иртiрерге маннанча. Пу наада Интернет пастыра «Чуректен сыххан сарыннар» марыг иртiрiбiстi. Анын араласчыларына хакас паза орыс сарыннарын толдырарга, постын узанчан аймах ондайларын козiт пирерге киректелген.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31