11 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

Усть-Камыштинская школа оформила фасад здания к 75-летию Победы

Хакасиянын угредiг министерствозы пуул пастагызын на Илбек Чинiстiн 75 чылына чарыдылган чорiм чарлабысхан. Аны хоостыра, школанын тастын чаа темазына килiстiре чазабызарга киректелген. Асхыс аймаандагы Оок пилтiрiндегi ортымах школадагы угретчiлер паза ибде одырчатхан олганнар анда аралазып, 9 Майга турыстыг тимненiп алганнар.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30