13 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

Первый флэшмоб песни Сергея Толмашова

Чугынчах агырыг тарапчатхан туста прай ойыннар, концерттер тохтадыл парганнар.Че чайаачы чон пос коннiн он-лайн ондайнаН читiрерге харасча. iди пу чагында интернет чазызында пiстiн саблыг паза чиит ырчыларыбыс хада-пiрге сарын сыгарыбысханнар.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30