14 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

Ветеран труда Нина Торбастаева ждет переселения из ветхого жилья уже 15 лет

Пии аймаандагы Новотроицкай аалнын чуртагчызы, iстенiс ветераны Нина Торбастаева инзерiлчеткен турадан наа орынзар козерiн сагыпча. Кирек пiчiктернi ол 2005 чылдох чыып салган, че соонан 2 аал чобi пiрiктiрiл парган. Улуг кiзiнiн сурии ам даа погiлбеен. Иргi турада суг турчатханнанар тыхтаг ит полбассын, анда чуртачаа чогыл.

Архив
Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30