18 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

Ученики и студенты из села Малый Монок из-за отсутствия интернета учатся на горе

Пуул угренчiлер часхы каникуллар соонан школаларзар, техникумнан институттарзар айланмадылар, прайзы ибден сыгара угренче. Че iди угренерге интернет поларга кирек. Хакасиянын ырах аалларында палгалыс чогыл. Хакас гимназиязынын Кiчiг Нонып аалдагы угренчiлерi тагзар сыгып, пiлiс алчалар. Олар чир-чайаан хойнында хайдаг даа кунде 8 час иртеннен обедке читiре одырчалар.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31