27 мая 2020 ГТРК «Хакасия»

Учебный год 2020 года закончился в непростых условиях

Хакасияда хоргыстыг чугынчах тарап сыхханда, олганнар  халганчы - 4-чi четвертьтi   ырахтын  тоосханнар. Амды  угредiг чылынын  салтарын  идiп, кiчiг ааллардагы угретчiлер,  наа погiннер тургысчалар. Пии аймаандагы Хызыл хара суг аалда интернет палгалызы чогыл, че угренчiлер  тузiмнiг сыдас  парыбысханнар. 

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30