17 июня 2020 ГТРК «Хакасия»

Жители села Политово своими силами устанавливают памятник, но средств не хватило, нужна помощь

Асхыс аймаандагы Полит аалнын чуртагчылары Илбек Ада чаада араласхан чир-сугчыларына хумартхы тас тургыс саларга чараттылар. Хара гранитте 52 матырнын ады пазылар. Пiчiкке чаада чат халган паза ибзер чинiснен айланган чаачылар кирiлгеннер. Пудiрiг тогыстарына ахча чыыр чорiм чарлалган, банкта счет азылган. Пу кунге андар 170-ча мун салковай кiрдi.

Архив
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31