25 июня 2020 ГТРК «Хакасия»

Анисья Бильтрекова нашла без вести пропавшего отца через 76 лет

75 чыл азырох сагба чох чiт парган пабазынын улузi пiлдiстiг пол парганына Асхыс аалнын чуртагчызы Анисья Николаевна Бильтрекова тын орiнче. Амды улуг частыг кiзi пабазы хайдаг сыйыхха турысханын, хайда паза хачан матырлар олiмнен чат халганын пiлче.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30