3 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

Кирилл Султреков. Народный артист и опытный пчеловод

Чайаачы кiзiлер тогыста ла нимес, чуртаста даа iдок тудынчалар. Анзына чахсы козiдiм Хакас Республиканын чон артизi Кирилл Султреков. Ол тынаг тузында аалда аар тудып айгасча. Пу киректi 4 чыл мынын алнында пастаан, аарлар ондайларын кiчiгден сыгара улуглары хоостыра чахсы пiлче.

Архив
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31