9 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

Ситуация по коронавирусу в Аскизском районе

Хакасияда хоргыстыг чугынчахтыг кiзi саны 2 мун 200-ке чагдабысты. Уреен кiзi саны iдок хозылып одырча. 7 июльда Харатастагы имнег туразында Агбаннын 80 частыг чуртагчызы тоозыл парган. Наа агырыг ин коп Агбанда тогасча. Хакасиянын аалларынзар кiр сыхханы iдок чочындырча.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31