14 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

Абаканский зоопарк открыл двери для посетителей

Сагыбан киректер режимi 9 августха читiре алыл парган, че 13 июльдан хайзы хатыгластар суурыл парган. Амды парктар, аттракционнар, тынаг базалары, музейлер тогынып пастабыстылар. Анын алнынча олар чарадыг пiчiктерiн алып алганнар. Зоопарк азылган кунде мында угаа коп кiзi пол парыбысхан.

Архив
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31