16 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

В селе Полтаково построили детскую площадку

Чайгы туста аалда пала саны корiндiре ос парыбысча – городта чуртапчатхан олганнар ага-уучаларынзар ааллап килчелер. Оолагас-хызычахтарнын хазиина паза чуртазына хоргыс полбас учун, оларга онетiн тимнелген ойначан орын кирек. Пу наада Асхыс аймаандагы Полтах аалда пос устаныс пiрiгiзiнiн кустенгенiнен олган площадказы пудiрiл парды.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30