22 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

Учителя-юбиляры национальной гимназии, сильнейшие математики Ольга Балганова и Юлия Казыгашева

Хакас гимназиязы ин сидiк туста, Илбек Ада чаа соонда, азылган. Анын 75 чылында мындагы 2 угретчi Ольга Балганова паза Юлия Казыгашева тогылах пайрамнарын таныхтабыстылар. iкiзi дее тогыстагы чалтырама чидiглерi учун, хазна сыйыхтарына турысхан.

Архив
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31