22 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

Анастасия Еркибеева, выпускница Есинской школы, получила по русскому языку 100 баллов

Асхыс аймаандагы Ис аалдагы ортымах школанын 11 класстагы угренчiзi Анастасия Еркибеева пуул орыс тiлiнен пiрге хазна сыныхтагларын 100 баллга тудыбысхан. Пуул хазнада хоргыстыг чугынчах тарапчатхан туста тимненiстi интернет пастыра апарарга килiскен. Андаг даа ондайлар полза, пiлiзiн позiк синде козiт пирген.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31