4 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

В зоологическом музее ХГУ за 20 лет собрано 145 тысяч экспонатов

Хакас хазна университедiнiн ан-хустарны, хурт-хоостарны паза аймах озiмнернi угренчен музейi 200 чылда тостелген, аннан пеер 20 чыл тогын салды. Пу кунде анын чыындызында 145 мун азыра экспонат чыыл парган. Олар студенттернi угредерге угаа чахсы полысчалар.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31