5 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

В Абакане стартовала акция «Дорога в школу»

Угредiг чылы пасталарга пiр ай даа халбады. iче-пабаларга палаларын школаа тимнирге маннанарга кирек. Коп палалыг паза чуга хоныхтыг собiрелерге хабас пирер погiннен, республикада «Школазар чол» чорiм чарлалча. Аны хоостыра, чонга полызыг пирчен устаныс идiнчектернi пу киректе откiн аралазарга хыгырча. Пуунгi кунде Агбан городта мындаг полызыг кирексiпчеткен 3 муна чагын пала саналча.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31