10 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

Комиссия управления образования Аскизского района проверяет готовность школ к началу учебного года

Наа угредiг чылы хайдаг ондайларда пасталары пу айнын халганчы куннерiнде пiлдiстiг пол парар. Анзы чугынчах агырыг- коронавирус- тарапчатханынан палгалыстыг. Че угредiг заведениелерi тогыс пастирга тимде поларга киректер. Пу куннерде республиканын город-аймахтарында онетiн тостелген комиссиялар оларнын тимненiстерiн сыныхтапчалар.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31