12 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

Начальная школа в селе Малый Монок из-за аварийности в новом учебном году не откроется

Пии аймаандагы Кiчiг Нонып аалдагы пасталыг класстар школазын пуулгi угредiг чылына чабызар сурыг турыбысты. Август айнын пастагы куннерiнде андаг хабарны искiргеннер iче-пабаларга Пии аймаанын угредiг устанызы паза филиалнын устаг-пастаа. Анзына сылтаг пол парган-91 чыл тур салган школа сайаларга чит парганы. Анда тиксi тыхтаг тогыстарын идiбiзер учун, олганнарны Хызыл хара суг аалзар тартарлар.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31