25 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

В селе Пуланколь прошло торжественное открытие памятника ВОв после реставрации

Асхыс аймаандагы Пуланныг кол аалда Илбек Ада чаа араласчыларына тургызылган хумартхы тас наачылал парды. Анда 1941-45 чылларда чаа чолында чат халган чаачылар аттары полган, амды, хазых айланып, ибде уреен кiзiлернi хоза пас салдылар. Наачылалган хумартхы тасты азарга чон аннан-мыннан чыылысхан, iдок аалчылар кил парганнар.

Архив
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31