28 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

Новый учебный год в Хакасии начнется со строгих санитарных правил

Хакасияда хоргыстыг чугынчах тарап сыхханнан, пуулгi угредiг чылы наа ондайларча апарылар. Асхыс паза Таштып аймахтарындагы Роспотребнадзор устанызы чыылыг иртiрiп, чон палазынан тогынчатхан улусты паза улгулернi оларнан таныстырган. Че прай кирексiнiстернi тузында толдырып аларга оой ла полбас.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30