23 октября 2020 ГТРК «Хакасия»

Театр «Читiген» начал осенний тур по районам Хакасии

Коронавирус тарапчатхан туста театрларга аалларча чорерге сидiк полча. Пу наада «Читiген» театр Алтай, Асхыс паза Таштып аймахтарындагы аалларда ойыннар козiткен. Театр роспотребнадзорнын чоптерiне хатыг тудынча. Корiгчiлер прайзы маскалыг паза удур-тодiр ырах одырчалар.

Архив
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31