15 декабря 2020 ГТРК «Хакасия»

120 детей из Есинского сельсовета отдохнут в детском санатории

Чыл сай Шира кол хазындагы олганнар санаторийiнде нинче-нинче мун пала хазиин пиктепче. Пуул, тiзен, чугынчах агырыг тарап пастирынан, ол сан пiлдiрте хызырыл парыбысхан. Санаторий чарым чылча ээн турган. Амды анда пазох оолагас-хызычахтарнын коглiг суулазы истiлче. Пу наада андар Асхыс аймаанан 120 азыра пала парыбысты.

Архив
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30