28 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Ооркi чоптiн пуунгi сессиязында Асхыс аймаанда чарастырчан чаргычы полып тогынарга Ольга Торбостаева 10 чылга чарадыл парды

Паза республика бюджедiнзер алызыглар кирiлдi. Оларны хоостыра, Чогархы Пазадагы ФАП-ты читiре пудiрiбiзерге, Ус чулда орт узiрчен депо тургызарга паза пасха даа киректерге ахча позыдылар.

Архив
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30