7 марта 2018 ГТРК «Хакасия»

Онетiн музыка угредиин аларга килiспеен агаа, че чайаачы кирекке прай чуртазын пир салган ол

Асхыс аалнын чуртагчызы Раиса Сербигешева, хакас чонынын тахпах-сарыннары хоостыра, олганнарны чахсы кiзi поларга угретче. Чайаачы коннiлiг кiзiнiн пос пасхан сарыннарын улуг-кiчiглер толдырарга хынадырлар.

Архив
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31