15 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакасияда чирнi синечен 1 мун 252 геодезическай пункт саналча

Оларны хазнада Илбек Ада чаа тузындох тургызып пастааннар. Че, 90 чыллардагы алызыглар соонан, чир синечен танмаларны тимiрге кисклеп сыхханнар. Аннанар оларнын саны илееде хызырыл арган.

Архив
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28