15 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Хуртуйах тас музейге пуул 15 чыл толча

Таныглыг чылда музей тогынчылары аалчыларга аймах чапсых проекттер тимнеп салдылар. Оларнын пiрсi Александр Пешковтын хоостар козiдии полча. Чайаачы кiзiнен пiрге тогысты музейдегiлер хачанох апарчалар. Ол сувенирлер итче. Амды 2 ай изере аалчылар хоосчынын тогыстарын паалап поларлар.

Архив
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28