19 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Чайгы тынаг тузында олганнарнын хазиина, чуртазына пiр дее хоргыс полбазын

Андаг погiн тургысча республика улгузi. Аннан пасха, чылыг айларда чолларны тыхтабызарга кирек. Пу чагында, тiзен, «Сойан» стадионда республикадагы школаларны тоосчатхан чииттернi улуг чолга удезiбiзерге паза Тун пайрамны чахсы иртiрiбiзерге кирек.

Архив
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28