20 сентября 2018 ГТРК «Хакасия»

Пии аймаанын улгузi 2012 чылда хакас тiлiн тилiдер программа чуртасха кирген.

Аны хоостыра, паланы собiреде хакас тiлiне угретчеткен iче-пабаларны, аймах пазынын ахчалыг сыйиинан таныхтидырлар. Пуул чахсы пiлiс, Маткичiг аалдагы 3 пала козiткен.

Архив
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30