13 марта 2019 ГТРК «Хакасия»

Асхыс аймаандагы Пилтiрдегi пастагы школанын iстiнде ибдегi осхас истiг

Угретчiлерi аны чазир хайдаг ла ондайлар таппинчалар. Чахайахтарнын аймагы, хайхастыг пулунастар, хоостар ибiркiзiн уламох сiлiг итчелер.

Архив
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31