15 мая 2019 ГТРК «Хакасия»

Хакасияда iкiс палалар чылнын сай торiпче

2013 чылда 79 iкiс пiчiкке кирiлген. Олох чылда Агбан городта чурттыг Чебодаевтер собiрезi пiр санай 2 хыс паза 1 оолахтын iче-пабазы пол парганнар. Пуун тилекейдегi Собiре кунiнде паза хакас телевидениезiнiн пайрамныг чылында Чебодаевтер собiрезiненер козiдiг эфирге хати сыгарылча.

Архив
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31