18 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Урок в избиркоме

Кiзiнi, чуртастаuы киректердеy тастыхти турбасха, кiчiгдеy сыгара eгредерге кирек.
Ана ол тоuыс Пиидегi алынxа eгредiг программазынxа тоuынчатхан школа-интернатта чахсы турuызыл парuан.

Архив
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31