25 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Марафон

Республиканын чир-суг угренчен музейiнде угаа чапсых чыылыг-марафон ирт парды.
Анда постан часха читкелектер комиссиязында санда турчатхан паза чуртаста сидiк киректерге кiр парган саарбахтар республикада чуртапчатхан аймах чоннарнын культураларынан танысханнар.

Архив
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30