12 декабря 2019 ГТРК «Хакасия»

В Абакане прошел конкурс по робототехнике

Чуртасха наа технологиялар угаа табырах кiрче. Пу кирек хоостыра угредiг программазы iдок алгыдылча. Ур ниместен сыгара школаларда роботтар итчен кружоктар тогынып пастабысханнар. Олганнар андар хынып чорчелер. Олар иткен машиналар козiдiге сыгарылча, марыгларда араласча.

Архив
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30