18 декабря 2019 ГТРК «Хакасия»

В Национальной гимназии прошёл VIII турнир по пулевой стрельбе памяти Николая Доможакова

Н.Ф. Катановтын адынан хакас гимназиязында ОМОН-нын чаачызы Николай Доможаковтын хумартхызына чарыдылган мылтыхтан атарынча 8-чi марыг ирткен. Хакасиянын город-аймахтарынан анда 100 азыра спортсмен араласхан. Чинiсчiлерге, дипломнардан пасха, чаачынын iчезi ахчалыг сыйых читiрген.

Архив
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30