19 декабря 2019 ГТРК «Хакасия»

На президиуме Верховного Совета обсуждался вопрос о языках народов России

Ооркi Чоп президиумынын теестегi чыылиинда узурiге 8 сурыг сыгарылган. Ол санда, чарылысчатхан ипчiлер аразында ис-пайны улестiр полбин таластар сыгыспас учун, Собiре Кодексiнзер алызыг кирерге чарадыг алылган. Iдок Россиядагы асхынах санныг чоннарга пос тiлiн угренерге алфавит тимнеп саларга киректелче.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31