28 января 2020 ГТРК «Хакасия»

Жителям малых сел выплатили 12 млн. рублей за домашний скот

Декабрь айда кiчiг паза ыраххы аалларнын чуртагчылары, мал оскiрчеткен учун, ирткен чылнын 2-чi чардыгынын ахчазын аларга кирек полганнар. Че толег тудыл парыбысхан. Таштып паза Асхыс аймахтарынын чуртагчылары республика улгулерiнзер айланган соонан, пу наада 80 азыра аалзар 12 миллион салковай ызылды.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31