3 февраля 2020 ГТРК «Хакасия»

Газета «Хабар» возвращает прежнее название

«Хабар» газета турчеден пазох «Хакас чир!» т!п, адал парар. Андаг чарадыгны, Оорк! Чопт!н депутаттары алыбысханнар. 1ди пу таныглыг киректенер тикс! чарытса, газетанын пурунгы адын айландырар сурыгны, прай чон код!рген. Хыгырыгчылар редакциязар 400 азыра айланыс иткеннер. Амды оларнын конн!лер! толдырыл парды.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31