6 февраля 2020 ГТРК «Хакасия»

Директор национальной гимназии участвовала в конкурсе «Лидеры России»

Хазнабыстын аймах регионнарында 1стенчеткен устагчылар аразында ирт1р1лчеткен «Россиянын лидерлер1» марыг узарадылча. Анын халганчы чардыгы март айда Сочиде иртер, чин1сч1лер, прай 300 к1з1, гранттарга турызарлар. 100 чин1сч1 хазнабыстын ин артых устаг-пастыхтарынан тогынып, п1л1с-опыттарын алгыдарлар. Пу азых марыгнын чарым финалында Хакасиядан араласхан 4 к1з1, оларнын санында Н.Ф. Катановтын адынан хакас гимназиязынын устагчызы Марина Сагатаева.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31