18 февраля 2020 ГТРК «Хакасия»

Стало известно место захоронения еще одного бойца из Хакасии

Пу наада 75 чыл азырох сагба чох чiт парган тiп саналган чаачынын улузi пiлдiстiг пол парды. Прай ниме пiчiктерде идiлген алчаастарнан палгалыстыг полган. Тоо чирiнiн матыр оолгы Николай Владимирович (Ходатович) Албычаков, архив пiчiктерi хоостыра, 1944 чылда 22 июльда Брест облазында махачылар олiмiнен чат халган. Анын соогi Подбурье аалдагы сыыратта чатча. Анын хызына пу орiнiстiг хабарны волонтер Виталий Баранов читiрген.

Архив
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31