18 февраля 2020 ГТРК «Хакасия»

Вопросы экологии обсуждались на заседании республиканского Совета старейшин

Республикадагы Улуглар чобi экология сурыгларына чарыдылган алгым чыылыг иртiрiбiстi. Анда халых пiрiгiзiнiн, iдок правительствонын паза Ооркi чоптiн кiзiлерi араласханнар. Хас-хачаннан орындагы чон чир-чайааннан пiр палгалыста чуртаан, ис-пайнан синiн пiлiп, алнындагызынанар сагынып тузаланчан. Пуун сагыссырачан ниме коп: кии пуртах, агын суглар кiрлiг…

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31