17 марта 2020 ГТРК «Хакасия»

В Аскизский мемориальный комплекс будут вписаны имена всех участников ВОв

Асхыстагы мемориальнай комплексте чаанын ханныг чолларында чат халган 2 мун азыра кiзi хумартхылал парган. Илбек Чинiстiн 75 чылына удур оларга, чаадан айланып, ибде уреен ветераннарнын аттары хоза пазылар. Андаг чарадыгны аймахтын устаг-пастаа алыбысхан. Амгы туста пiчiктер идiлче. Чон ахча чыыпча.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30