18 марта 2020 ГТРК «Хакасия»

В аптеках Хакасии масок нет

Хоргыстыг агырыг сыгыс килерiнен аптекаларда маскалар чiт парыбысхан. Анзы чонны уруктiрче. Асхыс аймаанда маскаларны таап аларга iдок сидiк полыбысты. Че соох агырыгларынан арачыланар пасха даа ондайлар пар, тiпчелер фармацевттер.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30