Аал арали

Аал арали

«Аал арали» - искiрiгнiң хабарӌызы, Хакас чирiнiң полған на аалынзар чорiп, аал чуртағчыларынаң тоғасча, танысча. Аал чуртазынаңар пiлiп, республика чуртағчыларына искiрче. Нимедең полған на аал пасхалалча, хайдағ анда чон чуртапча,чахсы сарилары оларның хайдағдыр, чахсы кiзiлерi оларның кемдiр? Арса, пiреезiне полызығ киректелче, алай пiске чöптер пирӌен кiзi табылар!

Аалларӌа чöрче пiстiң хабарӌы Надежда Тиникова. Тел.8(3902)22-79-93, автоответчик 8 (3902) 22-26-12, сот. 89831960783.

«Аал арали» - айда пiр хати, айның халғанӌы саарсых кÿнiнде, эфирге сыхча. Пасталғаны 11 сағат 22 пағаттаң. Россия Радиозы 91 FM.

Архив
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе