5 мая 2021 ГТРК «Хакасия»

Беседа с Александрой Карамчаковой о семейном конкурсе на лучшее знание родного языка

Пис майда мынын алнында Печать кунi таныхталчан. Амды ол январьга чылдырыл парган. Че мучелде полган таныг ундудылбаан. Ана пу кунде «Хакас чирi» газетанын хабарчызы Александра Сунчугашева пiстiн студияда ааллапча. Че ол позынын оон тогызынанар нимес, собiреде чарлабысхан марыгданар чоохтапча. Сос алысча Наталья Табакова.

Архив
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе