9 июня 2020 ГТРК «Хакасия»

Предприниматели и администрация Аскизского района детям из многодетных семьей сделали подарок

Хакасияда чугынчах агырыг тарап, угредiгнi ибден сыгара апарарга килiскен. Че аалда чурттыг олганнарнын хай-пiреезi, наа ондайнан пiлiстернi, ал полбаан. Аннанар Асхыс аймаанын улгулерi, коп палалыг паза сидiк чуртапчатхан собiрелерге полызып, сотовай телефоннарнан планшеттер сыйлап пиргеннер.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30