3 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

В селе Чиланы ежегодно отмечается активная явка избирателей

Чыланныг аал Хакас Республиканын кiчiг паза ыраххы ааллар санына кiрче. Анын чуртагчылары, хазна киректерiнен тастыхти турбин, Россия Конституциязына алызыглар кирерi хоостыра ун пирiсте откiн араластылар.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30