21 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

В Хакасии значительно пополнился список стобалльников

Пуул пандемия учун Хакасиянын угренчiлерi ибден сыгара угренгеннер. Че, андаг даа полза, школа тоосчатхан чииттер хазна сыныхтагларында пылтыргызынан артых пiлiс козiтчелер. Сагам 100 баллга тудыбысхан 12 кiзi саналча. Пу толдыра саннар нимес. ЕГЭ ам даа тоозылгалах.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30