21 августа 2020 ГТРК «Хакасия»

Глава города Абакана вручил премии работающей молодежи

Агбан город улгузi ин артыхтарын неделя тооза сыйыхтап парир. 18 августта 15 угренчi город пазынын сыйиин алган. Оларны аймах киректердегi позiк чидiглерi учун таныхтир кибiр 2000 чыл алнынчох салыл парган. Пу кунге ахчалыг сыйыхты Агбаннын 150 кiчiг чуртагчызы алып алган. 19 августта тузiмнiг тогынчатхан чииттернi аарлап-чеестееннер.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31