11 января 2021 ГТРК «Хакасия»

Совет старейшин Аскизского района по итогам 2020 года вручил награды за благие дела

Асхыс аймаанын Улуглар чобi 2020 чылнын салтарын идiп, тузалыг киректер итчеткен улусха сыйыхтар читiрген. Окiс палалар оскiрчетен iче паза Пилтiрдегi хызычахтарны футбол ойнирга конiктiрчеткен тренер «Чыл кiзiзi» таныглар алганнар. iдок Чочиевтер собiрезi таныхталган. Олар Хакасия адын Россия синiнде арачылааннар.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30