21 января 2021 ГТРК «Хакасия»

Строительная фирма «ВЭМ» начала прокладку тепловой сети протяженностью 2 километра

Хазнада алызыглар полып, пудiрiгчiлерге тогыс таап аларга угаа сидiк полыбысты. Аннанар республика улгулерiнiн халганчы чылларда алчатхан проекттерi оларга угаа килiстiре пол парыбысханнар. Ана андаг тогыстарнын пiрсi, чайгыда нимес, амохтан пасталыбысты.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31